De hele zomer verse, onbespoten en lokale groente eten? Meld je aan voor het zelfoogst abonnement.

Wortel

Informatie

De wortel is een wortelgewas uit de schermbloemenfamilie. De wortel, ook wel peen genoemd, is ontstaan uit wijd verspreide wilde planten. Wilde peen is een inheemse plant. De zaden van de wortel werden 2000 jaar geleden al gebruikt voor medicinale doeleinden. Als wortelgroente deed de wortel haar intreden in Europa in de dertiende of veertiende eeuw. Zijn oorsprong ligt in Klein-Azie. Aanvankelijk ging het om paarse en later om gele wortelen. Nog later ontstonden daaruit de witte en oranje wortelen die vanaf de zeventiende eeuw in Nederland voorkomen. De wortel is een tweejarig gewas. het eerste jaar worden reserves opgeslagen in de verdikte hoofdwortel. het tweede jaar worden die reserves aangewend om bloemen te vormen. De vezelachtige kern van de wortel wordt hart of pit genoemd en onderscheidt zich duidelijk van de rest van de wortel.

Oogst en bewaren

De wortels worden op volgorde geoogst. Dat wil zeggen dat we vanaf het begin van het bed alle wortels eruit gaan halen. Grootte en kleine wortelen, mogen allemaal mee naar huis. Bij het bed zullen we een riek plaatsen. Plaats deze voorzichtig aan de zijkant van de wortelen, let op dat je de wortel zelf niet beschadigd. Wip de wortels voorzichtig op, pak het loof vast en trek de wortelen voorzichtig uit de grond. Komen ze nog niet los? Steek dan nogmaals met de riek.

Recept

Recepten met wortels